Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Huwag Ipaglaban ang Iyong Kinabukasan

Pastor Steven Furtick Enero 29, 2023

Huwag mong bawasan ang nilikha ng Diyos para lumaki ka. Sa “Huwag Ipaglaban ang Iyong Kinabukasan,” itinuro sa atin ni Pastor Steven Furtick kung paano pagyamanin ang ating ngayon para makuha ang bunga ng ating kinabukasan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa