Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Huwag Gumawa Ng Eksena

Pastor Steven Furtick Disyembre 22, 2019

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa