Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Lahat Ng Bagay Ay Dapat Pumunta

Sarah Jakes Roberts Setyembre 02, 2018

Sa ”Everything Must Go,” itinuro sa atin ni Pastor Sarah Jakes Roberts na alisin kung ano ang pumipigil sa atin na maging kung sino tayo nilikha ng Diyos. Ang mga bagay na pumipigil sa atin sa Diyos –– kapaitan, galit, lumang pag-iisip, nakakalason na relasyon –– oras na para umalis sila.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa