Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Petsa Ng Pag-Expire

Pastor Steven Furtick Hulyo 28, 2019

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa