Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Tapat Sa Iilan

Pastor Steven Furtick Agosto 14, 2022

Ito ang ginagawa mo sa iilan. Sa “Faithful With A Few,” pinapaalalahanan tayo na ang ating papuri ay nagbibigay daan para sa paglalaan ng Diyos.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa