Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Tapusin Na May Pabor

Pastor Steven Furtick Disyembre 06, 2020

Ang pabor ng Diyos ay mahahanap ka kahit saan. Sa "Finish With Favor," inihayag ni Pastor Steven Furtick ang kalikasan ng pabor at ibinahagi niya kung paano tayo mahahanap nito, kahit na sa gitna ng takot at pagkabigo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa