Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ituon ang Iyong Pananampalataya

Pastor Steven Furtick Pebrero 26, 2023

Kung pakiramdam mo ay natigil ka sa iyong kuwento, oras na para hayaan ng Diyos na baguhin ang script. Sa “Focus Your Faith,” ipinakita sa atin ni Pastor Steven Furtick kung paano mababago ng kapangyarihan ng pananampalataya ang ating pananaw.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa