Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Hindi Natapos ang Pagpasa

Pastor Steven Furtick Pebrero 12, 2023

Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sa “Forward Not Finished,” ipinaalala sa atin ni Pastor Steven Furtick na isinusulat pa rin ng Diyos ang ating kuwento — kaya huwag sumuko sa paniniwala sa Kanya para sa higit pa.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa