Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Kapag Pumasok ang Diyos

Pastor Steven Furtick Marso 26, 2023

Hayaan ang gumagawa ng paraan. Sa “When God Goes In,” itinuro sa atin ni Pastor Steven Furtick na kapag hinayaan nating alisin ng Diyos ang naglilimita sa atin, nagbibigay tayo ng puwang para Siyang iangat tayo sa ating buong potensyal.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa