Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

God's Got Your Back Part 2

Pastor Steven Furtick Setyembre 11, 2022

Huwag matigil sa pag-eensayo ng maling kwento. Sa "God's Got Your Back Part 2," pinaalalahanan tayo ni Pastor Steven Furtick na hayaan ang Diyos na manguna sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na madala ng ating takot.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa