Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

May Bagay na Inaasahan ang Diyos sa Upstream!

Pastor Steven Furtick Marso 05, 2023

Magtiwala sa Diyos sa kung ano ang hinaharap. Sa “God's Up To Something Upstream!,” ipinaalala sa atin ni Pastor Steven na saan man tayo magkaroon ng problema, may plano na ang Diyos.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa