Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Pag-asa Ay Nasa Aming DNA

Lisa Harper Hunyo 28, 2020

Ang pag-asa ay hindi laging madaling hawakan — lalo na sa napakabigat o mahihirap na panahon. Sa "Nasa Ating DNA ang Pag-asa," itinuro ni Lisa Harper ang ilan sa mga pinaka-"walang pag-asa" na mga sipi sa Bibliya - upang ipakita lamang na ang pag-asa ay madalas na hindi natin inaasahan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa