Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ako Ay Numero 12

Pastor Dharius Daniels Abril 11, 2021

Ang pagkakaroon ng malaking pananampalataya ay palaging magpapaiba sa iyo. Sa “I Am Number 12,” tinuturuan tayo ni Dr. Dharius Daniels ng Change Church na yakapin kung ano ang nagpapangyari sa atin at humakbang nang may pananampalataya — kahit na parang tayo lang.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa