Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Nakikita Ko Ito Ngayon

Pastor Dharius Daniels Nobyembre 01, 2020

Paano natin sisimulan na maunawaan ang ating mga sakit, dalamhati, at mga pag-urong? Sa “I See It Now,” ipinakita sa atin ni Pastor Dharius Daniels ng Change Church na kahit hindi natin naiintindihan kung bakit tayo may pinagdadaanan, ang Diyos ay gumagawa pa rin.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa