Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ito ay Isang Magandang Labanan

Pastor Larry Brey Agosto 07, 2022

Huwag hayaang ibabaon ng iyong nakaraan ang iyong panustos. Sa "It was a Good Fight," Elevation Church Ang Associate Pastor ni Larry Brey, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-iwas sa ating nakaraan sa pag-impluwensya sa kung paano natin nakikita si Jesus o ang ating sarili.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa