Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ito ay Isang Walang Pumunta

Pastor Steven Furtick Hulyo 29, 2018

Kapag ang lahat ng narinig mo ay "hindi," ito ay hindi pa rin sa paglipas ng.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa