Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Harapin Natin Ito

Larry Brey Mayo 30, 2021

Ang bagay na pumipigil sa iyo? Oras na para harapin ito. Sa “Let's Face It,” ipinapakita sa atin ni Elevation Matthews Pastor, Larry Brey, kung paano tayo mapipigilan ng ating kahihiyan at pagtanggi sa plano ng Diyos para sa ating kinabukasan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa