Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Life After The Let Down

Pastor Steven Furtick Abril 17, 2022

Sa “Life After The Let Down,” ipinaalala sa atin kung gaano kalakas ang biyaya ng Diyos — kahit na pagkatapos nating harapin ang mga hindi naaasahan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa