Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Makipagpayapaan sa Nawawalang mga Piraso

Pastor Steven Furtick Marso 06, 2022

Kung saan nakikita natin ang mga nawawalang piraso, nakikita ng Diyos ang mas malaking larawan. Sa "Making Peace With Missing Pieces," nalaman natin na kahit ang mga bagay na sa tingin natin ay "nawawala" ay maaaring magsilbi ng layunin sa ating buhay.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa