Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Needers & Feeders

Pastor Steven Furtick Nobyembre 10, 2019

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa