Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Bagong Taon, Parehong Diyos

Elevation Staff Enero 01, 2023

Hindi pa tapos ang Diyos sa paggawa. Sa “Bagong Taon, Parehong Diyos,” pinapaalalahanan tayo na huminto at pagnilayan ang lahat ng ginawa ng Diyos — at umasa sa lahat ng Kanyang gagawin sa susunod na taon.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa