Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Hindi pa Patay

Pastor Steven Furtick Nobyembre 13, 2022

Ito ay simula pa lamang ng iyong kwento. Sa “Not Dead Yet,” ipinaalala sa atin ni Pastor Steven Furtick na kahit sa ating paghihintay, gumagawa pa rin ang Diyos.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa