Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Old Roots Bagong Prutas

Holly Furtick Disyembre 18, 2022

Ang Diyos ay nagdadala ng bagong buhay mula sa mga patay na lugar. Sa “Old Roots New Fruits,” ipinaalala sa atin ni Pastor Holly Furtick na kung tayo ay nakaugat kay Kristo, makakahanap tayo ng pag-asa kahit sa mga lugar kung saan tayo nalilito.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa