Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Pahintulot Upang Umalis

Pastor Steven Furtick Enero 22, 2023

Minsan, ang pagpapaalam ay nagbibigay ng puwang para sa paglaki. Sa “Permission To Quit,” pinaalalahanan tayo ni Pastor Steven Furtick na huwag hayaang hadlangan ng ating mga limitasyon ang ating potensyal.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa