Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Tandaan ang Asawa ni Lot

Christine Caine Oktubre 30, 2022

Huwag magpakatatag para makaalis. Sa sermon na ito, ipinaalala sa atin ni Christine Caine na mayroon tayong pag-asa na hindi matitinag — at ang Kanyang pangalan ay Jesus.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa