Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Stop Crying, It's Coming

Pastor Steven Furtick Nobyembre 07, 2021

Ang pinakamahusay ay darating pa rin. Sa "Stop Crying, It's Coming," hinahamon tayo ni Pastor Steven Furtick na ihinto ang pag-aayos sa kung ano ang nawala sa atin at magsimulang tumuon sa kung ano ang susunod.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa