Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Pagpapala ng Isang Saradong Pinto

Pastor Stephen Chandler Nobyembre 28, 2021

Ang ilang mga saradong pinto ay mga hadlang — ang ilan ay mga pagkakataon. Sa “The Blessing Of A Closed Door,” hinahamon tayo ni Stephen Chandler ng Union Church na magtiwala sa oras ng Diyos sa halip na tumuon sa ating mga kasalukuyang pagkabigo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa