Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Pagpapala Ng Parehong

Pastor Steven Furtick Agosto 04, 2019

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa