Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Gastos ng Pag-alis

Pastor Robert Madu Mayo 01, 2022

Ilagay ang iyong hilig sa tamang lugar. Sa “The Cost Of Going Off,” inihayag ni Pastor Robert Madu ng Social Dallas church kung paano maaaring magdulot sa atin ang ating naliligaw na galit na mawalan ng ating pangako.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa