Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Regalo Ng Tagumpay

Pastor Steven Furtick Disyembre 04, 2022

Huwag sumuko sa kaloob ng Diyos. Sa “The Gift Of Victory,” hinahamon tayo ni Pastor Steven Furtick na manindigan dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang kailangan natin para manalo — ngunit tungkulin nating panghawakan ang Kanyang tagumpay.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa