Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Mentor na Hindi Mo Hiningi

Pastor Steven Furtick Setyembre 26, 2021

Ang ilang mga aral ay natutunan lamang sa harap ng kahirapan. Sa “The Mentor You Didn't Ask For,” ipinahayag ni Pastor Steven Furtick na kahit sa mga masasakit na panahon ng buhay, may plano ang Diyos para sa iyo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa