Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

ANG MAGPAKALANTOG! NG PAGKABUHAY NA MAG-ULI!

Pastor Steven Furtick Abril 12, 2020

Sa, “THE RATTLE! NG MULING PAGKABUHAY!,” hindi natutugunan na mga inaasahan ang simula ng muling pagkabuhay. Paano kung nagsimula kang umasa ng muling pagkabuhay sa iyong buhay? Maaaring hindi ito mukhang naisip mo, ngunit ang Diyos ay nagsasabi ng LIVE sa iyong sitwasyon ngayon.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa