Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Paghihigpit ay Inalis

Pastor Steven Furtick Disyembre 11, 2022

Sino ba tayo para tanggihan ang kayang gawin ng Panginoon? Sa “The Restriction Has Been Lifted,” ipinaalala sa atin ni Pastor Steven Furtick na sa kabila ng hitsura ng ating kasalukuyang mga sitwasyon ay may kakayahan pa rin ang Diyos na gawin nang labis, sagana, at higit sa lahat ang ating hinihiling o iniisip.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa