Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Malagkit Point

Pastor Steven Furtick Oktubre 27, 2019

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa