Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

May Layunin ang Bagyo

Pastor Rich Wilkerson Jr. Marso 19, 2023

Bawat kwento ay may bagyo, at bawat bagyo ay may layunin. Sa “The Storm Has Its Purpose,” ipinaalala sa atin ni Pastor Rich Wilkerson na lakasan ang loob — dahil ang Diyos ang may kontrol.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa