Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ang Taon Nakita Ko

Tauren Wells Setyembre 06, 2020

This year isn't what we imagined, pero hindi pa tapos. Sa “The Year I Saw,” ang Kristiyanong music artist at preacher na si Tauren Wells, ay nagpahayag kung paano mabuti pa rin ang Diyos – kahit na ang ating sitwasyon ay hindi. Ang pakikibaka na kinakaharap mo ay maaaring ang mismong bagay na ginagamit ng Diyos para dalhin ka sa susunod na season.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa