Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Mayroong Isang Catch

Pastor Steven Furtick Nobyembre 12, 2017

Nais tayo ng Diyos na pagpalain, ngunit nasa atin ang antas na nararanasan natin ang pagpapalang iyon. Tuklasin kung paano nakakaakit ng pagpapala ng Diyos ang iyong pagsunod.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa