Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

This Doesn't Fit

Dr. Dharius Daniels Hunyo 26, 2022

Nais ng Diyos na gamitin kung ano ang nagpapaiba sa iyo. Sa “This Doesn't Fit,” ipinaalala sa atin ni Dr. Dharius Daniels ng Change Church kung paano magagamit ng Diyos ang nagbubukod sa atin para gumawa ng isang bagay na makabuluhan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa