Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Nakulong Sa Paglipat

Pastor Steven Furtick Setyembre 29, 2019

Sa "Nakulong Sa Transisyon," Pastor Steven Furtick ng Elevation Church ay nagtuturo na, habang ang mga pagbabago ay maaaring nakakabigo, nakakaranas tayo ng paglago kapag hindi tayo sumuko.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa