Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Gamitin Ang Iyong Inside Boses

Pastor Steven Furtick Nobyembre 08, 2020

Kaninong boses ang pinapakinggan mo? Sa “Use Your Inside Voice,” ipinakita sa atin ni Pastor Steven Furtick na si Jesus ay hindi hinimok ng mga opinyon ng iba, ngunit pinamunuan ng tinig ng Diyos. Sa huli, nasa atin ang pagtukoy kung aling boses ang ating tutugon.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa