Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ano Ang Ibig Sabihin Nito Ay Nasa Sa Akin

Pastor Steven Furtick Oktubre 18, 2020

Hindi natin laging makokontrol kung ano ang nangyayari sa atin, ngunit maaari nating piliin kung paano natin ito bibigyang-kahulugan. Sa “What It Means Is Up To Me,” bumaling si Pastor Steven Furtick kay Joseph at kay apostol Paul para turuan tayo kung paano hawakan ang pag-asa sa harap ng kahirapan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa