Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Ano Tawagan Ka Maliit

Pastor Steven Furtick Pebrero 21, 2021

Malaki ang ginagampanan ng iyong "maliit" na sandali. Sa “What You Call Small,” itinuro sa atin ni Pastor Steven Furtick na ang pinakadakilang mga himala ay maaaring magmula sa mga sandaling hindi pinaglalaruan.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa