Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Kapag Ang Labanan Ang Pinipili Mo

Pastor Steven Furtick Hunyo 02, 2019

Ano ang gagawin mo kapag nahaharap ka sa isang labanan na mas malaki kaysa sa iyo? Ano ang gagawin mo kapag pinili ka ng laban na iyon? Lakasan mo ang loob mo may kaibigan kang marunong lumaban! Ang Diyos ay nasa iyong panig at ang Kanyang layunin ang mangingibabaw sa iyong buhay.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa