Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Bakit Ako Balisa?

Pastor Steven Furtick Agosto 27, 2017

“Bakit ako kinakabahan?” Kinailangan nating lahat na tanungin ang tanong na iyon sa ating sarili, at sa kabutihang palad, ito ang unang hakbang. Sa makabuluhang mensaheng ito, si Pastor Steven Furtick ng Elevation Church nagtuturo sa atin sa pitong dahilan kung bakit tayo nababalisa –– at mga paraan upang manalig sa Diyos sa mga sandaling iyon.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa