Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Nababaliw

Pastor Steven Furtick Oktubre 09, 2022

Kung nakakaramdam ka ng pagod o pagod, ito ay para sa iyo. Sa “Winded,” ipinakita sa atin ni Pastor Steven Furtick na kapag ang hangin ay laban sa atin at ang ating lakas ay humihina, ang kamay ng Diyos ay nasa ibabaw pa rin natin.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa