Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Maaari kang Masiyahan

Lisa Harper Hunyo 27, 2021

Ang ating kasiyahan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Sa “You Can Be Satisfied,” itinuro sa atin ng guest speaker na si Lisa Harper na ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa isang tunay na kaugnayan kay Jesus.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa