Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Hindi Ka Nangyari Na Gawin Ito Mag-isa

Holly Furtick Agosto 29, 2021

Hindi kailanman nilayon ng Diyos na isabuhay mo ang iyong pananampalataya nang hiwalay. Sa “You Were Not Meant To Do This Alone,” hinahamon tayo ni Holly Furtick na suriin ang ating koneksyon kay Kristo at sa komunidad na napapalibutan Niya tayo.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa